iEarth Digital Learning Forum

Baseline survey

 

Dagens Digital learning forum var holdt av Iver Martes, lektor ved UiT Norges Arktiske Universitet. Tema for dagen var iEarth Baseline survey, som ble avholdt i 2019.

Gjennom denne undersøkelsen ble vitenskapelig ansatte, med og uten undervisning, tekniske og administrativt ansatte, og studenter, bedt om å svare på spørsmål relatert til undervisning på instituttene. Undersøkelsen ble avhold på fire av iEarth insituttene; Insitutt for geovitenskap, UiT, avdeling for arktisk geologi, UNIS, Institutt for geofag, UiO, og Institutt for geovitenskap, UiB.

I presentasjonen viser Martens til noen resultater fra denne undersøkelsen. Både presentasjonen og opptak av presentasjon til Iver Martens finnes her:

 

iEarthBaselineSurvey_Martens