Å lage en virtuell ekskursjon

 

Denne våren har tvunget undervisere til å bli kreative. Plutselig måtte alle planer om feltkurs og ekskursjoner endres for å følge retningslinjene gitt av regjeringen, samtidig som studentene skal nå de ønskede læringsmål. 

 

Professor Atle Rotevatn på toppen av Katttnakken med Bertin Holme Flatebø fra BRIK Kompetansefilm. Foto: BRIK AS

Atle Rotevatn, professor ved institutt for geovitenskap, UiB, bestemte seg for at om studentene ikke kan være med i felt, må felt komme til studentene.

– Vi setter sammen et digitalt feltkurs sammen med oppgaver som studentene skal løse. Dette gjøres ved å bruke allerede eksisterende online ressurser og virtuelle blotninger. Dette gir geologiske eksempler fra hele verden som studentene kan jobbe med, men ingen fra Norge. Selv om disse oppgavene dekker læringsmålene for kurset, følte jeg at studentene gikk glipp av læring om den spektakulære geologien vi har her i Vest-Norge. Derfor bestemte jeg mer for å lage en film-versjon av felt-delen som vi vanligvis tar våre førsteårsstudenter med på hver april, forteller professor Atle Rotevatn.

 

Game of Stones

Resultatet ble den virtuelle feltekskursjonen, kreativt navngitt, Game of Stones.  Ekskursjonen tar studentene med på en 1-timers lang reise gjennom geologien på Vestlandet, fra Bergen til Stord. Studentene skal bruke denne guiden til å jobbe videre med oppgaver på egenhånd.

– De skal jobbe med oppgaver relatert til filmen, med fokus på å løse problemer som hjelper studentene å nå læringsmålene for kurset. De har fått utlevert en samling selvstendige feltoppgaver som skal jobbes med ute, individuelt eller i små grupper på 2-3 studenter, så lenge de følger helsemyndighetenes retningslinjer for smittevern angående Covid-19, fortsetter Atle.

Se trailer for den virtuelle feltturen Game of stones her:

 

Ekskursjonen er del av kurset «GEOV102 – Ekskursjoner og øvelser i geologi», et første-års bachelorkurs med mål om å gi studentene en praktisk innføring i faget geologi. Flere undervisere er involvert og den andre delen av ekskursjonen ledes av Jostein Bakke, professor ved institutt for geovitenskap, UiB.

– Filmene vil bli gjort tilgjengelig for studentene via mittUiB. De vil bruke dem til å finne eksempler på landformer som se kan se etter i sitt eget nabolag. Vi planlegger å bruke deler av disse filmene senere når vi skal introdusere mer studentaktive læringsmetoder i kurset «GEOV101 – Innføring i geologi». Gjennom høsten vil vi planlegge introduksjonskurset ved å bruke blandet læring (blended learning), ved å blande forskjellige læringsaktiviteter både digitalt og ansikt-til-ansikt, legger Jostein til.

 

Kan virtuelle felt ekskursjoner erstatte den ekte opplevelsen?

Å være ute i felt er en stor del av den geovitenskapelige utdanningen, både for læringens del, men også det sosiale.

– Det er selvfølgelig veldig skuffende for studentene! Disse feltturene er hva alle av oss ser frem til gjennom en lang vinter i klasserommet, forteller Jostein.

Så langt har responsen på det digitale opplegget i hovedsak vært positiv. Studentene viser forståelse for situasjonen og har tilpasset seg til digital undervisning og å gjennomføre feltkurs på en annerledes måte. Etter å ha snakket med studentene, informerer Atle: – studentene har gitt veldig positive tilbakemeldinger på filmene og det digitale feltkurset så langt. Men en endelig oversikt over deres tilbakemeldinger vil først være klar når vi har kjørt en kursevaluering mot sluttet av kurset.

 

Læringsutbyttet

 

Professor Jostein Bakke i Bondhusdalen. Et nettbrett ble brukt til å forklare de overordnede geomorfologiske landskapsformene i området. Foto: BRIK AS

Normalt ville studentene gått gjennom læringsaktiviteter i felt som ville bidratt til å nå læringsmålene i kurset GEOV102. Undervisere har nå måttet tenke nytt om hvordan disse læringsmålene kan oppnås i den digitale versjonen av kurset.

–  Det er selvfølgelig vanskelig å fullstendig erstatte et feltkurs når felt blir gjort digitalt. Men jeg tror at med kombinasjonen av filmer, oppgaver, nettressurser og noe selvstendig arbeid i felt, kan vi komme nært med å oppnå det samme, sier Atle.

Å la studentene gjøre feltarbeid mer selvstendig kan også lede til nye muligheter, for eksempel ved å måtte bruke lokal geologi for å lære.

– Vi prøver å engasjere studentene i å bruke eksempler fra sin lokale geologi. På denne måten vil de kanskje også engasjere deres familier og de kan bli «eksperter» i sitt eget lokalområde. Vi har ledet de til flere nettressurser, både på NVEs og NGUs nettsider. Og om studentene bor i gamle Hordaland fylke, vil de kunne finne masse informasjon på www.grind.no, forteller Jostein.

 

Å lage virtuelle ekskursjoner

Bertin Holme Flatebø og Håvard F. Trætteberg fra BRIK AS på toppen av Kattnakken. Foto: Atle Rotevatn

Filmene for kurset GEOV102 er produsert av BRIK AS, et selskap som har spesialisert seg på produksjonen av kompetansefilmer. Etter å ha samarbeidet med dem har Atle noen tips til de som ønsker å produsere sine egne virtuelle feltkurs:

– Du må ha læringsmålene i bakhodet, og være kreative og oppfinnsom om hvordan disse læringsmålene kan nåes foran en skjerm i stedet for hvordan man vanligvis lærer dem, som er ved å ta studentene ut for å se på geologien. Jeg fant ut at å kombinere film med et sett av oppgaver som tar i bruk nettressurser er en god balanse.

Og med masse tid og ressurser som har gått med til å lage disse filmene, legger Atle til at de skal brukes i mange år fremover, selv om studentene igjen skal ut i felt.

– Absolutt, og det er flere nettressurser tilgjengelig for å tilby virtuelle feltturer i forskjellige formater og forskjellige steder i verden. Vi tror helt klart at den virtuelle feltturen vi har satt sammen for GEOV102 kan tas i god bruk også for fremtidige studenter. Det vil være en ekstra ressurs som kan gjøres tilgjengelig for forberedelser, eller for studenter som for eksempel på grunn av uførhet, ikke kan delta i felt, eller til og med som en nettversjon av kurset som kan tilbys til studenter utenfor UiB.

 

Et endret undervisningsmiljø

Jostein Bakke er også senterleder for SFU iEarth, hvor fokus denne våre også har vært på å tilpasse seg den digitale undervisningen.

– Alle har tilpasset seg til å bruke Teams og Zoom i deres undervisningsaktiviteter. Det er stor interesse for hvordan man kan implementere nye verktøy og jeg tror overgangen til studentaktive læringsmetoder nå har blitt gjort kortere på grunn av Covid-19, forteller han.

 

 

Om du vil høre mer om virtuelle feltturer, se opptak fra iEarth Digital Learning Forum seminar her,  hvor Atle presenterte hvordan filmene ble laget og hvordan de skal brukes i undervisningen.