Ny tildeling fra Olav Thon Stiftelsen

 

Kikki (Helga) Flesche Kleiven og Ulysses Ninnemann, begge fra Institutt for geovitenskap ved UiB,  har fått tildelt 1.45 mill fra Olav Thon Stiftelsen til å utvikle studentaktiv læring i maringeologi og paleoseanografi.

Prosjektet deres, «Marin kompetanse for det 21. århundret. En ny visjon for utdanning og opplæring i maringeologi og paleoseaongrafi«, skal utvikle et modulbasert kurs i maringeologi og pale-oseanografi med fokus på tredimensjonale kompetanseforståelse, der kompetanse er summen av kunnskaper (å vite), ferdigheter (å gjøre) og forståelse (å skjønne).

Kompetanse i maringeologi og paleoseanografi skal oppnås gjennom forskningsbasert undervisning, trening og erfaring i marine felt og laboratorieteknikker.

Kurset vil bli utviklet over tre år og vil bli avholdt på Institutt for Geovitenskap, på UIB sin marine feltstasjon på Espegrend og ombord på FF G.O. Sars.