Møt to av våre nye studentrepresentanter

 

Vi har fått to nye studentrepresentanter med på laget på Institutt for geovitenskap, UiB.

Sverre Soldal

Hva studerer du?

Eg går 2 år på bachelor i Geologi.

Hvorfor ville du engasjere deg i iEarth?

Eg ville engasjera meg i iEarth på grunn ein at eg var nyskjerrig på korleis utdanninga kunne utvikla seg på best måte. Det virka også som ein god plattform å oppnå god kontakt med ansatte på universitetet og i arbeidslivet generellt.

 

Lars Martin Rainer

Hva studerer du?

Jeg studerer geovitenskap, retning geologi, jeg holder på med bachelor og er nå 2 år inn i studiet.

Hvorfor ville du engasjere deg i iEarth?

Jeg engasjerer meg i iEarth fordi jeg ønsker å lære om de nyeste verktøyene som blir brukt til å lære geologi, og fordi jeg selv ønsker å være med på å forme hva som læres og hvordan det læres.