Vi har blitt et Senter for Fremragende Utdanning

iEarth er et av 4 nye sentre for fremragende undervisning annonsert av DIKU i dag. Vi vil gjerne takke alle som har tatt del i å gjøre iEarth det senteret det er i dag. Vi takker for samarbeidet så langt og gleder oss til å komme i gang med prosjektet.

Les mer om tildelingen og de tre andre fantastiske senterne:

https://diku.no/aktuelt/fire-nye-sentre-for-fremragende-utdanning

Tusen takk til DIKU og komiteen som har troen på oss og vår visjon for et nasjonalt Senter for Fremragende Utdanning i geovitenskap.