Workshop om evaluering av feltlæring

Feltlæring i aksjon. Foto: Rie Malm

I denne workshopen har vi utforsket og evaluert studenters læringsutbytte gjennom feltdelen av fag ved Arktisk Geologi (AG) og Arktisk Biologi (AB) ved UNIS.

Tidligere master studenter fra begge institutt var invitert til en to-dagers workshop i Longyearbyen for å diskutere og evaluere feltlæring basert på deres personlige erfaringer fra UNIS fagene.

Workshopen ble avholdt 18-19 september ved UNIS og ble finansiert av bioCEED.

Evalueringen fokuserte på hvordan UNIS kursene brukte feltlæringsmiljøet uten å være kursspesifikk. Hoved objektivet i workshopen var å forstå situsjoner under feltarbied som kunne være:

1)      Transformativ for læring av Geologi/Biologi

2)     Viktig for personlig utvikling 

Nydelig dag i Longyearbyen. Foto: Rie Malm

3)     Særlig nyttig for videre karriere 

4)      Frustrerende og/eller utfordrende

I workshopen arbeidet deltagerne seg gjennom ulike øvelser og resultatene fra dette vil bli analysert av Lena og Rie for å bedre vår forståelse av feltarbeid i høyere utdanning.

 

Prosjekt deltagere

Lena Håkansson, Arktisk Geologi, UNIS

Rie Hjørnegaard Malm, UiO

 Pernille Bronken Eidesen, Arktisk Biologi, UNIS