Forberedelser til site visit

Hele konsortiumet, inkludert industripartnere, instituttledere og studenter, møttes på UiO 15-16 August for å ha en general prøve til site visit 25 september. På dette møte ble hver gruppe utspurt om iEarth og hvordan en fremtid med iEarth vil bli av vår intervju komite for anledningen; Senter leder Jostein Bakke og nestleder Hanne H. Christiansen.

Det ble er flott møte og en fin anledning til å samle alle de som har jobbet for å få iEarth til å bli et senter for fremragende undervisning.

Nå er general prøven ferdig og da gjenstår bare site visit 25. september.