Vi er SFU finalister!

iEarth er en av åtte kandidater som har gått videre til neste runde i søknadsprosessen om å bli Senter for Fremragende Undervisning. I september får vi komiteen på besøk på UiB for å foreta en site visit hvor vi skal vise vår forankring og overbevisning om vårt felles prosjekt.

Les mer på DIKU sine hjemmesider!