Karrieredag ved UiB

Den åttende april ble det avholdt en karrieredag for geovitenskaplige studenter ved UiB, arrangementet var i regi av Geologisk fagutvalg og iEarth.  representanter fra både akademia og industri var invitert for å gi et kort foredrag om deres arbeid, hvordan de endte opp i jobben de nå innehar og hvordan deres utdanning påvirket valg av yrkeskarriere.

Representantene kom fra; Rådgivende Biologer, Bergen Kommune, UiB, ÅF engineers, K.G. Jebsen Senter for Dyphavs forskning, Petrolia NOCO, GeoData, Think Outside, Naturhistorisk Museum og Equinor.

Disse bedriftene illustrerte for studentene hvor allsidig jobbmarkedet for geovitere faktisk er og vi håper at studentene ble inspirert.

Maria Ordemann forteller om sin karriere som geolog i plan og bygningsetaten i Bergen Kommune. Foto: Anne Stensland

Første amenuensis Christian H. Eide forteller om den akademiske karriereveien. Foto: Anne Stensland