Workshop med result på UiT

Sjette desember ble det avholdt en workshop med result for undervisere på UiT. Temaet for workshopen var fleksibel læring i høyere utdanning, aktive læringsprosesser og bruk av «flipped classroom».

Det ble holdt en nyttig innføring i digital undervisning og ulike undervisningsformer. Særlig bruken av og i innholdet i «flipped classroom» var noe som var nyttig å se for mange. Ved UiT er det allerede flere undervisere som bruker flipped classroom i sine kurs, og som ser at det finnes store muligheter for nyskapning på undervisningsfronten uten at man må ta store grep.