Foto: UiB

Olav Thon Stiftelsen gir støtte til IceFinse

Professor Kerim Nisancioglu og Forsker Anne-Katrine Faber fra Universitet i Bergen er mottakere av  Olav Thon Stiftelsens støtte til studentaktiv læring for deres IceFinse prosjekt. Dette prosjektet er et forskningsbasert feltkurs som vil gi studentene et innblikk i Arktisk klimaforskning  hvor det faglige innholdet tar utgangspunkt i undervisernes pågående forskning. Feltkurset vil omhandle glasiologi, klima og iskjerner og vil bli videreutviklet over en periode på tre år. De to første årene vil kurset bli avholdt på forskningsstasjonen til UiB og UiO på Finse. Det tredje året vil kurset holdes på forskningstasjonen tilhørende Universitetet i København på vest Grønland.

I løpet av kurset skal studentene selv få ansvar for å utvikle sine egne forskningsspørsmål og videre følge opp hypotesene ved å samle inn og analysere relevant data under veiledning av forskere.  Målet er at den prosjektdrvne undervisningen, hvor studentene selv utformer prosjektet bidrar til at studentene får eierskap til og interesse for forskning.

 

Bilder fra et lignende feltkurs avholdt på Grønland. Foto: Kerim Nisancioglu og Morven Muilwijk