iEarth student workshop med Design Thinking

Fra 14 – 15 januar samlet 11 geologi studenter seg fra UiO, UniS, UiT og UiB for å delta på en workshop i regi av oss i iEarth.  Ved å bruke meoden Design Thinking skulle studentene jobbe rundt problemstillingen «Hvordan kan vi skape den beste geologiutdanningen for fremtiden».  Studentene skulle selv definere en tydelig problemstilling for å deretter komme opp med innovative løsninger i samspill med mentorer fra både arbeidslivet og akademia. De delte seg inn i to grupper ut i fra hvilken utfordring de selv definerte som størst for geolgiutdanningen i fremtiden. Den ene gruppen arbeidet ut fra problemstillingen «Hvordan kan vi sørge for at en student vet hva arbeidsgiver ønsker?» mens den andre gruppen fokuserte på «Hvordan kan vi skape engasjement mellom foreleser og student?».

Ved å snakke med mentorene og medstudenter kom begge gruppene frem til kreative løsninger som ble presentert for et publikum i slutten av workshopen. Gruppen som ville bedre kommunikasjon mellom arbeidsliv og studenter kom frem til en slags praksis ordning, hvor andreårs bachelor studenter kan besøke bedrifter for å deretter presentere bedriften for sine medstudenter. Dette vil gi studentene et innblikk i hvordan ulike bedrifter jobber og hva geologer innenfor ulike bedrifter faktisk jobber med.  Gruppen som arbeidet med å skape engasjement mellom foreleser og student foreslo flere løsninger, blant annet et løpende dialogsystem som gir både student og foreleser en kommunikasjonsplattform. En annen idè som gruppen kom med var at det bør lages et kompendium som inneholder maler over ulike former for undervisning slik at forelesere lett kan hente inspirasjon fra hverandre.

 

 

 

Student workshop 14-15 januar 2019. Foto: Åshild Nylund og Anne Stensland

Vi i iEarth takker alle deltakerne og fasilitatorer for en flott og lærerik workshop