Ny nettverkskoordinator for iEarth

 

Vi begynner 2019 med ansettelsen av en ny nettverkskoordinator for iEarth og ønsker velkommen til Anne Stensland.

Bilde fra det fenomenale feltkurset «regionalgeologisk feltkurs til vestlandet». Foto: Anne Stensland

Anne har tidligere vært PhD kandidat i geokjemi ved K.G. Jebsen Senter for dyphavs forskning og skal forsvare sin doktorgrad i vår. Anne vil koordinere arbeidet frem mot SFU søknaden som sendes i april, og jobbe videre som en viktig støttespiller for de som nå går i gang med sine egne SOTL-prosjekter. Hun tar over stafettpinnen fra Åse Hestnes som har gjort en forbidabel jobb for oss i iEarth og som nå skal begi seg ut på nye eventyr som PhD student. Vi ønsker henne lykke til videre og takker for den solide innsatsen og alt det harde arbeidet hun har lagt ned i iEarth.