iEarth studentrepresentanter ved UiT

 

 

Jeg er Malin Egeli Myklebust fra UiT som studerer geologi. Jeg er førsteårsstudent.

Jeg valgte å bli med i iEarth siden det er en flott mulighet til å være med å gjøre min egen udanning mer lærerikt og spennede. Siden geovitenskap er et stort fagfelt, så er det mange muligheter for en mer variert skolehverdag både inne og ute, som kan gjøre faget kjekkere og gi mer utbytte i fagtimene for både meg selv og fremtidige geostudenter. Dermed tenker jeg det er viktig å ta del i noe som kan gi en positiv utvikling innenforbi en utdanning jeg selv brenner for.

Mitt navn er Ola Jensvoll og jeg er førsteårsstudent fra Lillehammer og studerer geologi ved UiT.

Jeg har alltid hatt en stor interesse for Geologifaget og har peilet meg inn på denne fagretningen siden jeg fikk muligheten til å velge valgfag fritt på Videregående. Derfor er jeg interessert i å sørge for at oss GEO-studenter sitter igjen med en god utdanning, som er så dagsaktuell for dagens geoproblemstillinger og arbeidsmarked som overhode mulig.

 

Jeg heter Amund Dahl Vaageland og studerer første år på bachelor i geologi ved UiT.

Jeg ønsker å bidra i iEarth fordi jeg syns det er et veldig bra konsept og en vinn vinn situasjon for alle. Ansatte ved universitet, studenter og  aktører i næringsliv vil nyte godt av at iEarth lykkes, og jeg ønsker å bidra for at dette skal skje.