Kursevaluering arrangert av studenter

 

Studentene som har drevet frem evalueringene. Fra venstre: Martha, Janosch, Nora og Anna

Ved UNIS har studenter arrangert og gjennomført evaluering av fire bachelorkurs som tilbys i høstsemesteret.  Studentens tanker og meninger er essensiell for forbedring og utvikling av kurs da de er ekspertene på kursene, og dette var bakgrunnen for at fire studenter fikk ansvar i å gjennomføre kursevalueringen for sine medstudenter. Dette har vært et spennende forsøk gjennom høstsemester på å få gode og konstruktive tilbakemeldinger fra studentene.

Evalueringsprosessen fulgte tre steg:

  1. Koordinere en skriftlig evaluering som utføres av studentene i kurset
  2. Gjennomføre et intervju med 5-6 studenter fra kurset
  3. Skriv en evalueringsrapport

Evalueringen ble gjennomført i følgende kurs:

AG-210 The Quaternary and Clacial Geology of Svalbard

AG-211 Arctic Marine Geology

AG-204 The Physical Geography of Svalbard

AG-221 Arctic Geographical Field Techniques