Vi arrangerer nasjonal studentworkshop

 

Den 14. og 15. januar samles engasjerte studenter fra UiB, UiO, UiT og UNIS seg i Bergen nasjonal studentworkshop. 

 

Globale miljøendringer og økende ressursbehov understreker den tette koblingen mellom vår moderne sivilisasjon og geovitenskapelig kunnskap. I Norge er denne koblingen særlig tydelig i skjæringspunktet mellom petroleumsnæringen og ambisjonen om å være verdensledende på miljøforvaltning. Fremtidens utfordringer krever derfor nytenkning rundt den moderne geoviterens rolle i samfunnet, og en tilsvarende nyorientering i geofagutdanningen vår. Resultatet er iEarth, et nasjonalt nettverk bestående av geofaglige utdannings- og forskningsinstitusjoner ved UiB, UiO, UiT og UNIS, som sammen skal jobbe med å skape et fremtidsrettet og innovativt læringsmiljø. Men iEarth er ikke bare for undervisere – best mulig utdanning krever at studenten er i sentrum. Vi trenger brennende engasjerte studenter som bryr seg om studiehverdagen sin, som er opptatt av læring, og som vil være med å skape en utdanning relevant for et arbeidsmarked i endring. Sammen skal vi utforme moderne undervisningsmetoder, ta i bruk ny teknologi og tilpasse utdanningen til fremtidens behov.

Med dette som utgangspunkt samler vi 2-4 studenter fra hver partnerorganisasjon for å jobbe med fremtidens geofaglige utdanning. Gjennom Design Thinking metoden skal studentene, sammen med mentorer fra universitetet og næringslivet, jobbe frem nye ideer til undervisnings- og læringsmetoder.