ISSOTL18

 

Fra 24. – 27. september gikk ISSOTL18 – Towards a learning culture – av stabelen i Grieghallen. iEarth var tilstede med flere representanter fra UiO og UiB – både vitenskapelig ansatte, stipendiater og administrativt ansatt. I tillegg fikk vi deltatt med 4 postere og en presentasjon til konferansen.

Det ble noen inspirerende dager hvor vi sitter igjen med ny og spennende kunnskap. Areaner for å kunne diskutere og snakke om undervisning er viktig å tilrettelegge for, noe ISSOTL18 abosolutt bidro med. Som sitert fra minister Iselin Nybø under åpningsseremonien «Good teaching is not easy to develop in isolation».

Takk til bioCEED for all tid og krefter de har brukt til å få til dette arrangementet. Var særlig gøy å se hvor involverte og engasjerte studenter de har.

 

Foredrag:

Lundmark, A., Augland L. and Jørgensen, S. 2018: How Do Digitale Influence Geoscience Students’ Learning Experience in the field?

 

Se våre postere her:

Møller et al. Computational pratices in student learning of Earth systems

iEarth consortium. Towards integrated Earth System Science education in Norway

iEarth consortium. Changing the learning environement by developing a national cross-disciplinary course in geohazards