Teacher’s Retreat høsten 2018

 

Fra 26 – 28. september ble for første gang 29 undervisere fra UiB, UiO, UiT og UNIS samlet på Geilo for Teacher’s Retreat. Både vitenskapelig ansatte, stipendiater og studenter var tilstede.

Teacher’s Retreat, etter modell fra bioCEED, er et initiativ av iEarth for å kunne skape et samlingspunkt for geofaglige lærere med fokus på utveksling av kunnskap og tanker rundt undervisning, dele erfaringer og bli inspirert.

Instituttleder ved institutt for geofag ved UiO, Brit Lisa Skjekvåle, og Visedekan for utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB, Harald Walderhaug, var tilstede for å snakke om den fremtidige geofaglige utdanningen og institusjonelle tiltak for å forbedre bachelorutdanningen.

Andre tema var digital feltundervisning, skrivetrening, hvordan få studenter deltakende i forskning, emneevaluering, hvordan vi kan ta bedre nytte av alumninettverk og diskusjon rundt dagens geofaglige curriculum.

I tillegg var vi heldige å få med oss Christian Jørgensen fra Institutt for biologi ved UiB, med inspirerende foredrag om egen undervisning og workshop om skrivetrening.

Det ble også tid til fjelltur i snø opp til Hallingskarvet og bowling.

Vi gleder oss til å gjenta suksessen til neste år!