Konsortiummøte på UiO

 

iEarth konsortiet samlet i Oslo: Fra venstre: Åse Hestnes, Bjarte Hannisdal, Iver Martens, Rie H. Malm, Mattias Lundmark, Jostein Bakke, Karianne Staalesen Lilleøren og Maria Jensen

Fra 25. til 26. september samlet konsortiet seg nok en gang for å diskutere videre planer og oppdatere hverandre på hva som skjer ved de forskjellige institusjoner.

Tema for dagene var det forestående Teacher’s Retreat på Geilo, sette rammer for internshipordning som blir et nytt tilbud til våre studenter, og legge plan for DIKU-utlysningen «Program for studentaktiv læring». I tillegg begynner vi nå å forberede oss på en potensiell SFU-utlysning i 2019.

Som vanlig var det innholdsrike dager med gode diskusjoner som ender i en lang gjøremålsliste – høsten rommer mange små og store spennende prosjekter.