Kommentar til Statsbudsjettet 2019

 

Mandag, 08.10.08, ble forslag til statsbudsjett for neste periode lagt frem av Regjeringen. Statsråd Iselin Nybø presenterte langtidsplan for forskning og høyere utdanning og informerte om at «… med langtidsplanen styrker vi arbeidet med kvaliteten på utdanningene ytterligere…». Oppfattelsen av det fremlagte statsbudsjettet er ikke helt den samme for oss som jobber med undervisning i høyere utdanning.

I det fremlagte statsbudsjettet har 250 millioner kroner blitt satt av til kvalitet for høyere utdanning for de neste 4 år, hvorav 85 millioner kroner kommer i 2019. Som NOKUT skriver i et blogginnlegg «…av opptrappingen på 85 millioner i 2019, foreslår regjeringen å styrke konkurransearenaen for incentiver i høyere utdanning, som forvaltes av Diku, med 25 millioner. Det er flott med friske midler, men dette monner ikke med tanke på at denne arenaen var et hovedtiltak i Kvalitetsmeldingen fra 2017. 25 millioner kroner holder knapt nok til å lyse ut en ny runde av Sentre for fremragende utdanning (SFU).»

Vi i iEarth stiller spørsmål ved regjeringens prioritering av høyere utdanning. Ut fra stortingsmelding Meld. St. 16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» som kom i 2017 skulle man håpe og tro at regjeringen ville vært mer ambisiøse i det kommende statsbudsjettet.