Geo-alumni ved UiT

Den 7. september fikk institutt for geovitenskap ved UiT Norges Arktiske Universitet sitt første alumninettverk, GeoAlumni.

Om lag 35 alumnier møtte opp og fikk faglige foredrag, oppdateringer fra livet på instiutttet, mimring fra utdannelse før og nå, sosialt samvær grilling og moro.

Et eksternt styre ble dannet for alumninettverket ble dannet, og vi gleder oss til fortsettelsen!

iEarth ønsker å bidra til opprettelsen av alumninettverk for å sikre at geofagsundervisningen er relevant for de fremtidige utfordringene våre kandidater står ovenfor!

 

Les hele saken på: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=594232&p_dimension_id=88137