Ny visedekan for utdanning ved UNIS

 

Foto: iEarth

Vi gratulerer professor Hanne Hvidtfeldt Christiansen med ny stilling som visedekan for utdanning ved UNIS.

 

Utdrag hentet fra denne artikkelen:

«Visedekanens hovedoppgave er å styrke utdanningen ved UNIS og lede arbeidet med å utvikle nye utdanningsstrategier etter UNIS sone overordnete mål. Hun skal arbeide med å utvikle mekanismer som styrker det pedagogiske nivået innen utdanning, sikre at UNIS-strategien og tilknyttete handlinger er forankret i alle avdeling, og å sikre et tett samarbeid med relevante studieprogrammer på Norske universiteter.»