Vil revolusjonera geo-faget

 

Denne artikkelen ble publisert på uib.no 22.08.2016.

«Gjennom iEarth skal ein nasjonal dugnad betra undervisinga og utdanna studentar som står betre rusta til å vera med og løysa viktige samfunnsutfordringar i framtida.»

 

Foto: Jostein Bakke